We vinden het belangrijk dat jongeren zoveel mogelijk met dezelfde, vertrouwde mensen omgaan. Zowel de begeleiders als de kinderen die ze ontmoeten. Daarom werken we met een klein team vaste begeleiders wat aangevuld wordt met stagiaires.

Onze visie is dat iedereen welkom is. We verwachten van gasten dat zij onze waarden en normen respecteren.

Wij kiezen voor kleinschalige opvang. Voor jongeren is het verblijf overzichtelijk en het biedt ons als team de mogelijkheid om voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven. We willen een huiselijke sfeer bieden met duidelijke structuur en regels. Met de aanwezige jongeren maken we voor iedere dag een programma. Zo wordt het verblijf op de zorgboerderij voorspelbaar en overzichtelijk.

Wij zijn ons ervan bewust dat het voor ouders fijn is om te weten hoe het verblijf op de zorgboerderij verloopt. Daarom hechten we veel waarde aan goed overleg met ouders. Dit kan door middel van mailen, maar ook bellen of langs komen is altijd mogelijk.